HAARLO 1 JULI 2020 - De voorbereidingen voor de regio Berkel&Slinge zijn in volle gang en de teams en poule-indelingen zijn inmiddels bekend. Ellenkamp is er bijna klaar voor. Over twee maanden, als alles volgens plan verloopt en er hopelijk geen nare ontwikkelingen plaatsvinden kan de competitie weer van start. Een beetje oefenen in Haarlo kan, maar wel volgens strikte huisregels. Per 1 juli mogen we weer 'normaal' biljarten, met inachtneming van voorzorgsmaatregelen zoals de 1.5 meter

Wat hebben clubs, spelers en lokaliteiten de afgelopen maanden geduld moeten hebben, en wat werd het biljarten, poolen en snookeren door velen gemist.

Weliswaar konden per 1 juni veel horecalokaliteiten weer open, maar voor biljarten waren we veelal afhankelijk van inschattingen van gemeenten en veiligheidsregio's. En was er dus veel onzekerheid.

Geleidelijk aan ging alsnog steeds meer biljarthoreca open, en ook steeds meer biljartverenigingen kregen groen licht.

Op woensdag 1 juli is het dan echt zover. Nu ook binnensport open mag en het mogelijk vallen tussen wal en schip van biljarten en darten met het aangepaste sportprotocol van NOC*NSF goed werd ondervangen, kunnen we echt met voldoende zekerheid zeggen: we mogen weer!

Vanzelfsprekend met alle voorbehouden die zijn gemaakt in het genoemde stuk van RIVM, in het genoemde sportprotocol van NOC*NSF, én in het door ons opgestelde biljartprotocol. En met verder als enig voorbehoud dat we moeten maken: dat de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s die verwacht worden nog aanvullende bepalingen aan het spelen en accommodaties zouden kunnen verbinden

Het werk voor KNBB zit er nog niet op!
KNBB-directeur Willem La Riviere: ”Waar de laatste maanden vaak onzekerheid was over de exacte status van biljarten, is hiervan nu geen sprake meer. Dit betekent dat we expliciet kunnen zeggen: alles mag weer! Biljarten in de kroeg, biljarten als recreatie, of biljarten in wedstrijdverband – alles is weer toegestaan.”

Aanpassing anderhalve meter maatregel blijft wel onderwerp van aandacht.

Maar we mogen weer! Niet alleen binnen de horeca, maar ook in wedstrijdverband. Reden voor gepaste tevredenheid bij directeur van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond Willem La Riviere:

“Grosso modo kunnen we tevreden zijn. Waar de laatste maanden vaak onzekerheid was over de exacte status van biljarten, is hiervan nu geen sprake meer. In zowel de definitieve versie van het sportprotocol van NOC*NSF als de noodverordeningen worden biljarten (de verzamelnaam voor biljart, pool en snooker) en darts expliciet genoemd in relatie tot de maatregelen van 1 juli. Dit betekent dat we expliciet kunnen zeggen: alles mag weer! Biljarten in de kroeg, biljarten als recreatie, of biljarten in wedstrijdverband – alles is weer toegestaan.”

“Waarom wij zo blij zijn met deze expliciete vermelding? Wel, in eerdere fasen leken darts en biljarten vaak tussen wal en schip te vallen, omdat het vaak én wedstrijdsport zou kunnen zijn, én recreatie, én horeca. Al vanaf het begin bij de SBI-codes die ontbraken voor bepaalde typen biljarthoreca, tot latere maatregelen die óf voor binnensport óf voor horeca waren, keer op keer hebben moesten wij vechten om biljarten en darts expliciet benoemd te krijgen, zodat gemeenten en veiligheidsregio’s geen twijfel zouden hebben waartoe darten en biljarten zouden behoren. Omdat nu bij het sportprotocol én de noodverordening deze status van darten en biljarten expliciet wordt benoemd, is het gevaar dat een gemeente of veiligheidsrisico uit onwetendheid een verkeerde beslissing zou nemen heel klein geworden.”

"Omdat nu bij het sportprotocol én de noodverordening deze status van darten en biljarten expliciet wordt benoemd, is het gevaar dat een gemeente of veiligheidsrisico uit onwetendheid een verkeerde beslissing zou nemen heel klein geworden”
KNBB-directeur Willem La Riviere

“Binnen alle vreugde dat we weer mogen, maken we wel onze achterban duidelijk dat er een belangrijke voorwaarde zit aan het weer mogen spelen: het houden aan de anderhalve meter. Biljarten en darts vallen helaas niet onder de uitzondering die is gemaakt voor contactsporten, wat betekent dat we ons met elkaar maximaal moeten inspannen om de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Gelukkig is dit voor biljarten relatief gemakkelijk, bijvoorbeeld met slechts één persoon tegelijk aan tafel, door de biljarttafel met een lint af te bakenen van de rest van de zaal, en middels de adviezen uit ons biljartprotocol. Bij biljarten is sowieso al sprake van enige afstand tot elkaar, dus met een paar relatief eenvoudige maatregelen kunnen wij in redelijke mate voldoen aan deze voorwaarde. Niettemin zullen we ons de komende tijd samen met de NDB actief blijven inzetten dat in wedstrijdverband de anderhalve meter verplichting gaat worden weggehaald, en dat wij in regelgeving zullen worden gelijkgesteld aan contactsporten.”

“Binnen alle vreugde dat we weer mogen, maken we wel onze achterban duidelijk dat er een belangrijke voorwaarde zit aan het weer mogen spelen: het houden aan de anderhalve meter"

KNBB-directeur Willem La Riviere

2 Matchtafels

2 kleine tafels

Contact

Hotel Café Restaurant Prinsen
Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo
0545-261232

Klik hier voor contact formulier
Klik hier voor routebeschrijving

Lid worden

Bent u nu al biljarter of een beginner,
en wilt u graag lid worden van onze biljartvereniging?

   * Meld u vrijblijvend aan!

Volg ons op social media